KTAM ชี้เป้าสองกองทุนมาแรงปี 2562 ลงทุนในธุรกิจยา-กองรีทอสังหาฯ - Forbes Thailand

KTAM ชี้เป้าสองกองทุนมาแรงปี 2562 ลงทุนในธุรกิจยา-กองรีทอสังหาฯ

KTAM ชี้เป้าสองกองทุนมาแรง เน้นการลงทุนธุรกิจสุขภาพและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ระดับโลกผ่านกองทุน Janus Henderson ชี้ทิศเป็นธุรกิจอนาคตจากกระแสสังคมผู้สูงอายุและการค้าแบบอี-คอมเมิร์ซ

ดร.สมชัย อมรธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนและลูกค้าสัมพันธ์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTAM นำเสนอผลิตภัณฑ์กองทุนรวมสองรายการของบริษัทฯ ได้แก่ กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ เฮลธ์แคร์ ฟันด์ (KT-HEALTHCARE-A) และ กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี้ ฟันด์ (KT-PROPERTY) ผ่านงานสัมมนาวิเคราะห์ทิศทางธุรกิจสุขภาพและธุรกิจอสังหาฯ ในระดับโลกจากมุมมองของ Janus Henderson Investors ซึ่งเป็นผู้บริหารกองทุนที่ผลิตภัณฑ์ของ KTAM ทั้งสองรายการลงทุนอยู่ ดร.สมชัย กล่าวว่า ปีนี้บริษัทฯ ให้การสนับสนุนกองทุนรวมตราสารทุนอย่างชัดเจน และแนวโน้มตลาดหุ้นช่วง 4 เดือนแรกปี 2562 ค่อนข้างน่าพอใจ สำหรับกองทุนทั้งสองรายการนี้เน้นการลงทุนตราสารทุนเช่นกัน และเน้นหนักในธุรกิจที่มีโอกาสเติบโต โดยธุรกิจสุขภาพมีแนวโน้มที่ดีในระยะยาวเนื่องจากโลกกำลังก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งจะทำให้การใช้ยาและเวชภัณฑ์สูงขึ้น แม้ว่าในระยะสั้นอาจจะมีความผันผวนบ้างในปี 2563 ซึ่งสหรัฐอเมริกาจะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีที่อาจมีผลกับนโยบายสาธารณสุขของสหรัฐฯ ทั้งนี้ เฉพาะกองทุนของ Janus Henderson มีความน่าสนใจเนื่องจากเน้นการลงทุนในเทคโนโลยีสุขภาพอันเป็นพื้นฐานของการพัฒนาและผลิตยา ด้านธุรกิจอสังหาฯ กองทุนของ Janus Henderson มีการลงทุนไปทั่วโลกซึ่งทำให้หาโอกาสได้มากกว่ากองทุนที่ลงทุนเฉพาะในประเทศไทย เช่น จับโอกาสจากวัฒนธรรมการอยู่อาศัยของคนอเมริกันซึ่งลูกหลานมีการแยกบ้าน และพ่อแม่ผู้ชรามักจะย้ายบ้านไปอยู่ในหลังที่เล็กลง ทำให้มีการหมุนเวียนของอสังหาฯ ในตลาดและมีดีมานด์ อ่านประกอบ ข้อมูลวิเคราะห์ตลาดธุรกิจสุขภาพและธุรกิจอสังหาฯ จาก Janus Henderson
ดร.สมชัย อมรธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนและลูกค้าสัมพันธ์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTAM
Jennifer Nicholas ผู้จัดการกองทุน Janus Henderson Global Life Sciences Fund
Xin Yan Low ผู้จัดการกองทุน Janus Henderson Horizon Global Property Equities Fund