กลุ่มทิสโก้ หนุนนวัตกรรมสู้ “มะเร็ง” เดินหน้าแคมเปญ Fighting Cancer - Forbes Thailand

กลุ่มทิสโก้ หนุนนวัตกรรมสู้ “มะเร็ง” เดินหน้าแคมเปญ Fighting Cancer

PR / PR NEWS
02 Apr 2023 | 02:22 PM
READ 5608

กลุ่มทิสโก้ เดินหน้าจัดแคมเปญ "Fighting Cancer" ต่อเนื่อง หักรายได้ค่าธรรมเนียมการขายผลิตภัณฑ์ “ประกัน - กองทุนรวม” สนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเอาชนะ "โรคมะเร็ง" เพื่ออนาคตคนไทย พร้อมจับมือพันธมิตรสร้างเครือข่ายทำประโยชน์เพื่อสังคม จัดกิจกรรม “ลด ละ เริ่ม” เพิ่มรอยยิ้มเพื่อคนที่คุณรักตลอดปี 2566 ภายใต้ธีม #TakeActionTogether


    ศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้ เปิดเผยว่า ในปี 2566 กลุ่มทิสโก้ ยังคงเดินหน้าให้การสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการรักษาโรคมะเร็งให้ก้าวหน้าต่อเนื่อง ภายใต้แคมเปญ Fighting Cancer ที่ในปีนี้จัดขึ้นโดยเน้นการมีส่วนร่วมในการจุดประกายความหวัง และร่วมกันสร้างจุดเปลี่ยนที่จะนำไปสู่การเอาชนะโรคมะเร็งร้ายได้อย่างยั่งยืน ในธีม #TakeActionTogether

    ด้วยการร่วมแรงร่วมใจกัน “ลด ละ เริ่ม” เพิ่มรอยยิ้มเพื่อคนที่คุณรัก นั่นคือ “ลด” ช่องว่างในการเข้าถึงการรักษามะเร็ง ด้วยการสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่ดีขึ้น เพื่อ “ละ” ภาวะการเกิดวิกฤตในผู้ป่วย และ “เริ่ม” สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับคนไทยในอนาคต

    “ในแต่ละปี มะเร็ง คร่าชีวิตผู้คนทั่วโลกในอัตราที่สูงมาก และเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ของคนไทยติดต่อกันมาหลายสิบปี โดยข้อมูลล่าสุดจากกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข* พบว่า ในปี 2564 มีคนไทยเสียชีวิตจากโรคนี้มากถึง 83,795 คน หรือเฉลี่ยชั่วโมงละเกือบ 10 คน และยังพบผู้ป่วยรายใหม่สูงถึง 140,000 คนต่อปี ถือเป็นภัยร้ายใกล้ตัวของทุกคนมากกว่าที่คิด และหนึ่งในปัญหาใหญ่ก็คือค่าใช้จ่ายในการรักษาที่สูงมาก เพราะยาส่วนใหญ่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ ดังนั้น การคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมการรักษามะเร็งใหม่ๆ โดยคนไทยเพื่อคนไทย จึงเป็นสิ่งที่ต้องให้การสนับสนุนต่อเนื่อง” ศักดิ์ชัยกล่าว

    ในปีนี้กิจกรรมที่จะจัดขึ้นในธีม #TakeActionTogether กลุ่มทิสโก้ จะสานต่อเจตนารมณ์สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมการรักษาโรคมะเร็งต่อไป ด้วยการนำส่วนหนึ่งของรายได้ค่าธรรมเนียมจากการขายผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพและกองทุนรวมที่เข้าร่วมรายการ บริจาคให้แก่ กองทุนโรคมะเร็งในเด็ก ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า โสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ และกองทุนภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็ง คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

    นอกจากนี้ ยังร่วมกับพันธมิตร ลูกค้า และพนักงานจิตอาสาทิสโก้ จัดกิจกรรม “ลด ละ เริ่ม” เพิ่มรอยยิ้มเพื่อคนที่คุณรัก เพื่อเป็นการช่วยเหลือและส่งเสริมกำลังใจให้กับผู้ป่วยมะเร็งในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ กิจกรรมเย็บเต้านมเทียม กิจกรรมถักหมวกไหมพรม และกิจกรรมทำวิกผม โดยที่กลุ่มทิสโก้จะเป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายทั้งหมดในทุกกิจกรรมที่จัดขึ้น ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของกิจกรรมผ่านช่องทางต่างๆ ของทิสโก้ได้ตลอดทั้งปี

    “มาถึงวันนี้ ความพยายามของทีมแพทย์และนักวิทยาศาสตร์ในการวิจัยพัฒนานวัตกรรมการรักษาโรคมะเร็งก้าวหน้าขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งไม่เพียงการคิดค้นและวิจัยเพื่อหาวิธีรักษามะเร็งเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการป้องกันหรือลดโอกาสในการเกิดมะเร็ง และการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งด้วย เพียงแต่การลงทุนนั้นจะต้องใช้ทั้งเวลาและเงินทุนอีกมาก นับตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา

    กลุ่มทิสโก้ จึงริเริ่มโครงการให้ลูกค้าได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการรักษาโรคมะเร็ง ผ่านการหักรายได้ค่าธรรมเนียมจากการขายผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพและกองทุนรวมนำไปบริจาคเรื่อยมา โดยคิดเป็นจำนวนเงินรวมแล้วทั้งสิ้นกว่า 24 ล้านบาท”

    กลุ่มทิสโก้ ในฐานะที่ปรึกษาด้านการวางแผนการเงินและประกันสุขภาพที่ดี ไม่เพียงมุ่งมั่นในการให้คำแนะนำทางการเงินที่มุ่งตอบโจทย์ความมั่งคั่งของลูกค้าในเชิงธุรกิจเท่านั้น แต่ยังตระหนักถึงความสำคัญของการเพิ่มทักษะทางการเงินที่ดีแก่สังคม เพื่อรับมือกับภาระทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตไปพร้อมกัน

    นอกเหนือจากนี้ ยังเดินหน้าสนับสนุนการค้นคว้าวิจัยด้านนวัตกรรมการรักษาโรคมะเร็ง เพื่อขับเคลื่อนโอกาสของคนไทยในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพ และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในระยะยาว ด้วยการเปิดโอกาสให้คนไทยทุกคนได้มีส่วนร่วมช่วยเหลือสังคม ภายใต้แคมเปญ Fighting Cancer สามารถติดตามความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมได้ที่ www.tisco.co.th หรือ https://bit.ly/fightingcancer2023

อ่านเพิ่มเติม: “จีเอเบิล” เตรียมขาย IPO ภายในกลางปี 2566


ไม่พลาดบทความและเรื่องราวน่าสนใจอื่นๆ ติดตามเราได้ที่เฟซบุ๊ก Forbes Thailand Magazine