‘SILVER GEN’ ผู้บริโภคมั่งคั่ง สังคมผู้สูงวัย โอกาสทองนักการตลาด - Forbes Thailand

‘SILVER GEN’ ผู้บริโภคมั่งคั่ง สังคมผู้สูงวัย โอกาสทองนักการตลาด

หนึ่งในเมกะเทรนด์ของโลก คือการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยปัจจุบันโลกเรามีผู้สูงอายุประมาณร้อยละ 13 ของประชากรทั้งหมด สำหรับประเทศไทย มีผู้สูงอายุเกือบ 12 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 17 ของคนไทยทั้งประเทศ คาดใน 20 ปีข้างหน้า หรือปี 2583 ประเทศไทยจะเข้าสู่ “สังคมผู้สูงวัย” อย่างเต็มตัว

กลุ่มผู้สูงอายุที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้แตกต่างจากผู้สูงอายุในอดีต โดยบริษัท เดอะ นีลเส็น คอมปะนี ประเทศไทย ให้คำจำกัดความว่าผู้ที่มีอายุ 55 ปีขึ้นไป เป็น SILVER GEN (มาจากสีผมที่เริ่มเปลี่ยนเป็นสีเงิน) ที่สำคัญ SILVER GEN เป็นวัยเกษียณที่มั่งคั่ง โดยสัดส่วน 20-30% ของคนกลุ่มนี้ มีระดับรายได้กลางถึงสูง มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น และเริ่มเป็นประชากร "สังคมผู้สูงวัย" กลุ่มใหญ่ในสังคมไทย ทั้งนี้ เมื่อดูจากสถิติช่วง 10 ปีที่ผ่านมา อายุของคนที่เป็นกำลังซื้อหลักเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่ 45-49 ปี และกลุ่ม 55 ปีขึ้นไป โดยลักษณะสำคัญของ SILVER GEN ที่แตกต่างจากผู้สูงอายุในอดีต คือ
  1. การใช้เทคโนโลยี โดยผลสำรวจของเดอะ นีลเส็น คอมปะนี พบว่า 90% ของกลุ่ม SILVER GEN มีมือถือ และมากกว่าครึ่งใช้สมาร์ทโฟน โดยช่วง 5 ปีที่ผ่านมา กลุ่ม SILVER GEN (อายุ 55-59 ปี) มีสมาร์ทโฟนเพิ่มขึ้น 4 เท่า และเพิ่มขึ้น 6 เท่าในกลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป
  2. พฤติกรรมการซื้อสินค้า ผู้บริโภค SILVER GEN ยินดีจะจ่ายมากขึ้นหากสินค้าและบริการตอบโจทย์เรื่องคุณภาพ เป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงหรือเป็นที่รู้จัก โดยให้ความสำคัญกับเรื่องราคาน้อยลง ยิ่งอายุ 60 ปีขึ้นไป ยิ่งไม่สนใจเรื่องการเปรียบเทียบราคาก่อนซื้อ ผู้บริโภคกลุ่มนี้ยึดติดกับแบรนด์น้อยลงเมื่อเทียบกับ 10 ปีที่แล้ว
  3. การดูแลสุขภาพ กลุ่ม SILVER GEN มีความต้องการดูเด็กเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ส่วนใหญ่ยังรักษาสุขภาพ โดยกว่าครึ่งหนึ่งพึ่งพาอาหารที่ดีต่อสุขภาพ แม้จะออกกำลังกายน้อยลง
  4. มีอิสระทางการเงิน กลุ่มผู้สูงอายุในอดีต มักจะเก็บเงินเป็นหลัก แต่กลุ่ม SILVER GEN จะมีสมดุลในการใช้จ่ายเงินมากขึ้น ไม่ได้คิดว่าเงินคือสิ่งที่วัดความสำเร็จในชีวิต กล้าที่จะเป็นหนี้มากขึ้น เชื่อว่ามีสามารถบริหารเงินได้ดี
  5. พฤติกรรมทั่วไป หากเทียบกับ 10 ปีก่อนหน้านี้ กลุ่ม SILVER GEN ชอบที่จะออกไปนอกบ้านเพิ่มขึ้น แทนที่จะเลือกอยู่แต่ในบ้าน อย่างไรก็ตามยังคงมีความต้องการที่จะใช้เวลาอยู่กับครอบครัวและให้ความสำคัญกับการตามทันแฟชั่นมากขึ้น โดยกลุ่มอายุ 55-59 ปี ต้องการมีความสุขในชีวิตและไม่กังวลเกี่ยวกับอนาคตมากเท่ากับ 10 ปีก่อนหน้านี้
สังคมผู้สูงวัย
พันธมิตรร่วมเปิดตัวแพลตฟอร์ม "SILVERASTIC 4"
สมวลี ลิมป์รัชตามร กรรมการผู้จัดการ เดอะ นีลเส็น คอมปะนี (ประเทศไทย) กล่าวว่า นิยามของกลุ่ม SILVER GEN คือ Moment of now and freedom of choice การให้ความสำคัญกับคุณค่าในชีวิตและจุดโฟกัสเปลี่ยนไป ให้ความสำคัญกับตัวเองมากขึ้น ต้องการอิสระทางความคิดและการเลือกมากขึ้น เพิ่มความสุขให้ตัวเองมากขึ้น มีความมั่งคั่งในเชิงการเงิน ความคิด ทัศนคติ และสังคม “ในธุรกิจค้าปลีกที่มีมูลค่ากว่า 9 แสนล้านบาทในประเทศไทย มีสินค้าสำหรับคนกลุ่มนี้ไม่ถึง 1% ถือเป็นบลู โอเชี่ยน หรือโอกาสทองของนักการตลาด โดยในช่องทางออฟไลน์ มีอัตราการเติบโตปีละ 20-30% ขณะที่ตลาดออนไลน์เติบโตมากกว่า 100% ถือเป็นโอกาสมหาศาล” สมวลีกล่าว ปัจจุบัน เริ่มเห็นสินค้าสำหรับผู้สูงอายุในหมวดหมู่ทีเป็นนวัตกรรมมากขึ้น เช่น paper wipe สำหรับผู้สูงอายุ นอกจากนี้เทรนด์ในการพัฒนาสินค้าไม่ใช่เพื่อประโยชน์ในการแก้ปัญหา (เช่น ผ้าอ้อมผู้ใหญ่) แต่เป็นการพัฒนาสินค้าเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นและการดูแล เกิดประโยชน์จากภายใน และส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าในกลุ่ม Premiumization สะท้อนให้เห็นว่าผู้บริโภคกลุ่มนี้มีกำลังซื้อ
สมวลี ลิมป์รัชตามร กรรมการผู้จัดการ เดอะ นีลเส็น คอมปะนี (ประเทศไทย)
นายแพทย์ตนุพล วิรุฬหการุญ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ และผู้อำนวยการ บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก กล่าวว่า ในปี 2564 ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ คือมีประชากรวัย 60 ปีขึ้นไป คิดเป็นสัดส่วนนร้อยละ 20 ของจำนวนประชากรทั้งประเทศ หรือประมาณ 13 ล้านคน ซึ่งไทยถือว่ามีผู้สูงอายุมากเป็นอันดับ 3 ในภูมิภาคเอเชีย รองจากญี่ปุ่น และสิงคโปร์ ขณะที่คนไทยมีอายุเฉลี่ยยืนยาวขึ้น จากเมื่อ 30 ปีก่อน โดยปัจจุบันชายไทยเฉลี่ยมีอายุ 78 ปี ขณะที่ผู้หญิงมีอายุเฉลี่ย 80 ปี มีเพียงร้อยละ 5-10 เท่านั้นที่ไม่ป่วย ดังนั้นการวางแผนทางการเงินสำคัญมากสำหรับผู้สูงอายุ อย่างไรก็ตาม แนวโน้มของโลกตอนนี้มุ่งไปทางป้องกันมากกว่ารักษา ทำให้อุตสาหกรรมเวลเสนเติบโตเร็วมาก ในปี 2562 อุตสาหกรรมเวลเนสโลกมีมูลค่ากว่า 4.6 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ ยิ่งหลังโควิดอุตสาหกรรมนี้มีการเติบโตอย่างก้าวกระโดด วรรณา สวัสดิกูล ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์และผู้เชี่ยวชาญในวงการธุรกิจการตลาด กล่าวว่า เทรนด์ SLIVER GEN มีการเติบโตแบบไม่หยุดหย่อน เป็นตลาดที่มีอนาคตไกล เป็นปรากฏการณ์ใหม่ที่คนสูงวัยจะครองเมือง จึงได้ก่อตั้งแพลตฟอร์มใหม่คือ SILVERASTIC 4 ที่จะนำเสนอ “TOTAL MARKETING SOLUTION FOR SILVER GEN” ภายใต้ 3 บริการหลักที่เรียกว่า “I-C-E” ที่ดีไซน์ขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้สูงวัย อายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป
สังคมผู้สูงวัย
วรรณา สวัสดิกูล ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์และผู้เชี่ยวชาญในวงการธุรกิจการตลาด
สำหรับ “I-C-E” ประกอบด้วย INSIGHT คือ การเข้าถึงข้อมูลเชิงลึก ด้วยผลสำรวจแบบเรียลไทม์ ผ่าน MOBILE APPLICATION ทำให้สามารถเข้าใจความต้องการและไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคกลุ่มนี้ได้อย่างแท้จริง CONTENT การนำเสนอเนื้อหาสาระ เรื่องเล่า ประสบการณ์ ความสนุกสนาน รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมของคนกลุ่ม SLIVER GEN ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง กิน ฟิต เที่ยว ชอปปิ้ง ไอที ผ่าน 4 เพจพันธมิตร ที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายผู้สูงวัยมากกว่า 1.5 ล้านคน และ E การให้บริการ E-COMMERCE (อีคอมเมิร์ซ) ช้อปออนไลน์แห่งแรกที่รวบรวมสินค้าและบริการที่คัดสรรมาเพื่อกลุ่ม SLIVER GEN โดยเฉพาะ “เรามองเห็นโอกาสที่ว่า “Silver is the new black” Silver หรือ ตลาด “กลุ่มผู้บริโภครุ่นใหญ่วัยมั่งคั่ง” ซึ่งในยุคนี้ เป็นกลุ่มที่สำคัญกว่าที่เคยเป็นมา ไม่ใช่แค่เพราะมีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น หรือ มีกำลังซื้อที่สูงขึ้นเท่านั้น แต่เพราะ SLIVER GEN หรือกลุ่มอายุย่างเข้าวัย 50 ปี มีคาแร็กเตอร์และไลฟ์สไตล์ที่ต่างจากในอดีต ตัดสินใจซื้อสินค้าด้วยตัวเอง มีชั่วโมงการใช้ชีวิตในโลกออนไลน์เทียบเท่ากับวัยรุ่น คนกลุ่มนี้สามารถเข้ามาหาข้อมูลในการเตรียมพร้อมเข้าสู่ SLIVER GEN อย่ามีคุณภาพ จึงเป็นกลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพสูงมากในตลาด” วรรณากล่าว