เดอะ สารสิน ไพรเวท เรสซิเด้นซ์ จัดงาน Exclusive Tea Party - Forbes Thailand

เดอะ สารสิน ไพรเวท เรสซิเด้นซ์ จัดงาน Exclusive Tea Party

PR / PR NEWS
13 Dec 2018 | 06:30 PM
READ 4277

น้ำเพ็ชร สิรมานนท์ (ที่ 1 จากซ้าย) ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ บริษัท คอนเน็กซ์ชั่น จำกัด หนึ่งในกลุ่มบริษัทยูนิเวนเจอร์ จัดงาน Exclusive tea party เพื่อแนะนำโครงการ คอนโดมิเนียมเดอะ สารสิน ไพรเวท เรสซิเด้นซ์ (THE SARASIN PRIVATE RESIDENCE) โดยมี สุคนธา ชัยสถาวรวงศ์ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการเหตุการณ์ธุรกิจ ธนาคารกสิกรไทย และ ดร.จารุพล เรืองสุวรรณ (ที่ 5 จากซ้าย) เข้าร่วมงานเมื่อเร็วๆนี้ คอนโดมีเนียม เดอะ สารสิน ไพรเวท เรสซิเด้นซ์ กรุงเทพฯ