จีนขานรับจัดระเบียบทัวร์ศูนย์เหรียญ - Forbes Thailand

จีนขานรับจัดระเบียบทัวร์ศูนย์เหรียญ

ยอดนักท่องเที่ยวจีนฟื้นหลังมาตรการจัดระเบียบทัวร์ศูนย์เหรียญ ผลโพลล์ระบุนักท่องเที่ยวจีนเชียร์คัดคุณภาพกรุ๊ปทัวร์จีน พร้อมยกให้ไทยเป็นจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวอันดับ 1 ในเอเชีย

แม้การจัดระเบียบทัวร์ศูนย์เหรียญส่งผลกระทบให้จำนวนนักท่องเที่ยวจีนเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวยังประเทศไทยในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2559 ลดลง โดยครึ่งแรกของปี 2560 นักท่องเที่ยวจีนน่าจะเดินทางเข้ามาในประเทศไทยจำนวน 4.88-4.98 ล้านคน หรือหดตัว 0.4-1.6% จากช่วงครึ่งแรกของปี 2559 อย่างไรก็ตาม  ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ได้สำรวจความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวจีนที่เข้ามาเที่ยวในประเทศไทยระหว่างวันที่ 1-15 มกราคม 2560 จากกลุ่มตัวอย่าง 400 คน ที่ท่าอากาศยานสองแห่งในกรุงเทพฯ พบว่า ตัวอย่างสัดส่วนร้อยละ 64.8 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดทราบข่าวการปราบปรามทัวร์ศูนย์เหรียญของทางการไทยที่ร่วมกับทางการจีน ขณะที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จำนวนร้อยละ 83.4 เห็นด้วยกับการจัดระเบียบทัวร์ศูนย์เหรียญ เนื่องจากทำให้การท่องเที่ยวกรุ๊ปทัวร์ในประเทศมีคุณภาพยิ่งขึ้น และกลุ่มตัวอย่าง 15.4% เห็นด้วยแต่ไม่แน่ใจถึงผลการจัดระเบียบ ซึ่งนักท่องเที่ยวจีนจำนวน 98% ยังยกให้ประเทศไทยเป็นปลายทางท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับ 1 เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชีย โดยเป็นสัดส่วนที่เพิ่มสูงขึ้น เมื่อเทียบกับผลสำรวจในปีที่ผ่านมา ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 94.5 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด สำหรับกลุ่มตัวอย่างที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวยังประเทศไทยส่วนใหญ่เดินทางมาเป็นครั้งแรกคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 77.7 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ในจำนวนนี้ เป็นการท่องเที่ยวเป็นกรุ๊ปทัวร์สัดส่วนร้อยละ 61.0 และท่องเที่ยวด้วยตนเองคิดเป็นร้อยละ 39.0 โดยนักท่องเที่ยวจำนวนร้อยละ 87.3 ระบุว่าจะท่องเที่ยวด้วยตนเองในครั้งหน้าแทนที่จะมากับกรุ๊ปทัวร์ สะท้อนถึงพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวจีนที่เปลี่ยนแปลงไป จากผลสำรวจดังกล่าว ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่า แม้การจัดระเบียบทัวร์ศูนย์เหรียญที่ผ่านมา จะส่งผลกระทบต่อจำนวนนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวยังประเทศไทยช่วงระยะเวลาหนึ่ง แต่ผลจากการเร่งแก้ไขปัญหา และสร้างความเข้าใจกับผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวจีนน่าจะส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวจีนกลุ่มเดินทางมากับกรุ๊ปทัวร์ทยอยปรับตัวดีขึ้น นอกจากนั้น การจัดระเบียบทัวร์ศูนย์เหรียญจะช่วยให้การท่องเที่ยวของประเทศไทยในระยะยาวมีคุณภาพมากขึ้น โดยช่วยสร้างความเชื่อมั่นในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวยังประเทศไทย และสร้างภาพลักษณ์การให้บริการด้านการท่องเที่ยวที่ดีขึ้นในสายตานักท่องเที่ยวจีน ทั้งยังดึงดูดให้นักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางมากับกรุ๊ปทัวร์มีความประทับใจ และเลือกประเทศไทยเป็นปลายทางท่องเที่ยวซ้ำอีกในอนาคต ซึ่งนักท่องเที่ยวจีนที่มีรายได้ระดับกลางขึ้นไปน่าจะเลือกเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวยังประเทศไทยได้มากขึ้น และก่อให้เกิดเม็ดเงินการใช้จ่ายสะพัดสู่ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวจีนที่มีแนวโน้มท่องเที่ยวด้วยตนเองมากขึ้นเป็นโจทย์ที่ท้าทายผู้ประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวของประเทศไทย โดยเฉพาะบริษัทนำเที่ยว และธุรกิจโรงแรมที่ต้องปรับตัว โดยบริษัทนำเที่ยวอาจต้องเจาะตลาดนักท่องเที่ยวจีนเฉพาะกลุ่ม เช่น กลุ่มครอบครัว กลุ่มท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล ซึ่งท่องเที่ยวเป็นกลุ่มใหญ่ และต้องการการอำนวยความสะดวกในการท่องเที่ยว รวมถึงบริษัทนำเที่ยวอาจนำเสนอแพ็คเกจทัวร์ที่ประกอบด้วยเส้นทางการท่องเที่ยวใหม่ๆ และกิจกรรมที่หลากหลาย สอดคล้องกับความสนใจของนักท่องเที่ยวจีนแต่ละกลุ่ม ขณะเดียวกันธุรกิจโรงแรมที่เจาะตลาดนักท่องเที่ยวจีนอาจปรับกลยุทธ์จากเดิมที่เน้นการพึ่งพิงลูกค้าจากบริษัทนำเที่ยว โดยหันมาทำการตลาดยังนักท่องเที่ยวกลุ่มท่องเที่ยวด้วยตนเองมากขึ้น หรืออาจเจาะตลาดกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีแนวโน้มเติบโตในปีนี้  เช่น รัสเซีย อาเซียน เป็นต้น เพื่อลดการพึ่งพิงรายได้จากนักท่องเที่ยวจีนเป็นหลัก